Antrenörlük Eğitimi
Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Prof.Dr. Hürmüz KOÇ Böl.Bşk. 3191 221 hurkocomu.edu.tr
Doç. Dr.  Günay ESKİCİ   3118 224 dytgunaygmail.com
Doç.Dr. Gülşah ŞAHİN   3186 209 nazgulsahhotmail.com
Dr.Öğr.Üyesi Barış BAYDEMİR   3206 114 barisbaydemirhotmail.com
Dr.Öğr.Üyesi Ahmet YAPAR   3197 113 ayaparcomu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Özdemir ATAR   3194 5 ozdemircomu.edu.tr
Öğr.Gör. Hasan ABANOZ   3221 116  hsn.abanozgmail.com
Arş.Gör. Can ÇELEBİ        

 

Staj Yönergesine ve Bitirme Tezi Yönergesine aşağıdaki ekler kısmından ulaşabilirsiniz.


ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ İLKELERİ

Antrenörlük Eğitimi Lisans Programı
İlk 2 yıl (4 yarıyıl) temel eğitimi içermektedir.
Temel Eğitimde 5 I dersleri (Türk Dili, Yabancı dil, Güzel sanatlar, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi), Spor Sağlık bilimleri (anatomi, fizyoloji), Spor Bilimlerine giriş, takim Sporları, bireysel sporlar, mücadele ve raket sporlarının temel eğitimi, sporda psikososyal alanlar, hareket ve antrenman bilimleri (Genel antrenman bilgisi) temel dersleriyle doğa sporları kampı yer almaktadır.

Son 2 yıl uzmanlık eğitimini içermektedir.
Uzmanlık eğitiminde seçilen asıl branşlarda uygulama ve teorik olarak branşın 4 yarıyıl eğitimi yer almaktadır. Branşa özgü yetenek seçimi, sporcunun morfolojik özellikleri, gelişim evrelerine göre antrenman planlaması, periyotlama, özel antrenman, taktik ve teknik becerilerin öğretimi, sporda ölçme ve değerlendirme, sportif performans analizleri, spor organizasyonları, spor kültürü alanlarında dersler planlanmıştır. Dördüncü yarıyıl iki dönem halinde antrenörlük uygulaması ve bitirme tezi yer almaktadır.
Antrenörlük Eğitimi programında derslerin dağılımı; %53 Alan bilgisi (Hareket ve antrenman bilimleri, Spor Sağlık Bilimleri), % 28 antrenörlük meslek bilgisi ve becerileri, %19 genel kültür derslerini içermektedir. Derslerin %56 kuramsal, % 44'ü uygulama olarak planlanmıştır. 

Son sınıf öğrencilerinin mezun olabilmeleri için staj yapmaları gerekmektedir. Çanakkale İl Gençlik Spor İl Müdürlüğü, ve Spor Kulüplerinde staj yapacaklardır. Yüksek okul Uygulama Koordinatörlüğü her yıl uygulama birimleriyle görüşerek Yüksekokul Müdürlüğüne bilgi verecektir. Uygulama birimleri farklı kategorilerde yarışmalara katılan takım ve bireysel spor kulüplerinde dönüşümlü olarak planlanacaktır. 

Program İlkeleri

 1. Antrenörlük Eğitimi bölümü öğrencileri 4. yarıyılın sonunda asıl branş seçimi yaparlar.
 2. Öğrenciler asıl branş seçmek istedikleri spor branşlarını, ilk 4 yarıyılda almış ve başarmış olmalıdırlar.
 3. ilk 4 yarıyılda seçilmemiş ya da seçilmiş fakat başarılı olunamamış spor branşı asıl branş olarak seçilemez.
 4. Asıl branş türü, bireysel spor ya da takım sporu olarak seçilebilir. Ancak her öğrenci sadece bir asıl branş seçebilir.
 5. Spor branşları Yüksekokulun fiziksel şartlarına ve Öğretim Elemanı durumuna bağlı olarak bölüm programında yer alacaktır.
 6. Tercih edilen spor branşının asıl branş olarak eğitim-öğretime başlayabilmesi için ; Bireysel spor branş için en az 5 öğrencinin, takım sporları branşlarının açılması için en az 10 öğrencinin seçmiş olması gereklidir.

Donanımlı bir antrenör

 1. Branşında sporcu lisansına,
 2. İlk yardım sertifikasına,
 3. Suda can kurtarma sertifikasına,
 4. Masaj sertifikasına,
 5. Branşıyla ilgili hakem lisansına,
 6. Fitnes liderliği sertifikasına sahip olmalı,
 7. Ölçme ve değerlendirme konusunda yetkin olmalı,
 8. Branşıyla ilgili genel ve dönemsel antrenman reçetelerini hazırlayabilmeli,
 9. Alanında seminer, kurs ve bilimsel etkinliklere katılmalıdır.
 10. Bilimsel etkinliklerde sözel ve poster sunumları bulunmalıdır.
 11. Alanıyla ilgili teknik ve taktik raporlar yazabilmeli ve yayınlayabilmelidir.

Ekler

2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Antrenörlük Eğitimi Bölümü Seçmeli Dersler Listesi.pdf
ANT İ.Ö..pdf
ANT N.Ö..pdf
Antrenörlük Eğt.Böl.Staj Uygulama Yönergesi.pdf
Bitirme Tezi Kılavuzu SBF (en son hali).pdf