2017-2018 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı  Akademik Kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Spor Bilimleri Fakültesi 2017-2018 Akademik Yılı Bahar Yarıyılı  akademik kurul toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya,ÇOMÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof.Dr.İsmail Tarhan, Profösör temsilcisi Prof.Dr.Tamer Demir ,Spor Bilimleri Dekanı Prof. Dr.Hürmüz Koç ve  akademisyenler katıldı.

Fakülte seminer salonunda gerçekleşen toplantıda  Beden Eğitimi ve Spor Bölümü Öğretmenliği adına Bölüm Başkanı Doç.Dr.Cevdet Cengiz Bölüm faaliyetleri,akademik yayınlar ve bölüm hedefleri hakkkında sunumunu gerçekleştirdi. Ardından Kamplar Koordinatörü Öğr.Gör.Harun Suyunç Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yıl içinde düzenlene kamplarla ilgili bilgiler verdi. Dekan Prof. Dr. Hürmüz Koç  akademik personel sayıları, mesleki eğitim planları ve mesleki eğitim ihtiyaçları konularında ve Spor Bilimleri Fakültesi'nin  güçlü ve güçlendirilmesi gereken yanları hakkında bilgiler aktardı. Toplantı pasta kesimi ve ikramının ardından dilek ve temennilerle son buldu.