ÇOMÜ Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kuruldu.

7 Mayıs 2020 Tarihli ve 31120 Sayılı Resmi Gazete' de  yayınlanan  kararname ile ÇOMÜ Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi kurulmuştur.ÇOMÜ Rektörlük Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma Çalışmaları Uygulama ve Merkezi Müdürlüğüne Doç. Dr. Gülşah Şahin 30.06.2020 tarihinden itibaren fakültemiz öğretim üyesi Doç.Dr.Gülşah Şahin asaleten atanmıştır.

Merkezin amaçları

    Merkezin esas amacı; yaşlılara ilişkin sağlıklı egzersiz ve fiziksel aktivite konularında kuramsal ve uygulamalı araştırmalar ve ölçümler yapmak, bunların yapılmasını özendirmek, başlatmak, desteklemek, geliştirmek ve yayınlamak için imkan sağlamaktır. Buna ek olarak Merkezin amaçları şunlardır:

a) Sağlıklı ve aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda, egzersiz ve fiziksel aktivitenin etkileri konusunda eğitim programları veya seminerler düzenlemek.

b) Sağlıklı ve aktif yaşlanmayı destekleyici özgün araştırmalarda bulunmak, özendirmek, isteyenlere öncülük etmek ve destek sağlamak.

c) Aktif yaşlanma ile ilgili egzersiz ve fiziksel aktivite programlarının geliştirilmesini, öneminin anlaşılmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla uygulamalı eğitimler ve egzersiz programları düzenlemek.

ç) Sağlıklı ve aktif yaşlanmanın fiziksel ve psikolojik sağlık açısından önce Üniversitemizde, İlimizde ve ülkemizde yaygınlaşmasına öncülük etmek.

d) Aktif yaşlanma ile ilgili alanlarda akademik, bilimsel kaynaklara dayalı olarak çalışmalar yapmak ve yaptırmak.

e) Ülkemizde aktif yaşlanmada egzersiz, spor ve fiziksel aktivitenin önemi ile ilgili olumlu bir tutumun yerleşmesini sağlamak için ulusal ve uluslararası düzeyde panel, çalıştay, konferans, seminer ve sempozyum gibi bilimsel etkinliklerde bulunmak.

f) Yaşlılık dönemindeki yaşam kalitesinin arttırılması amacıyla, kaliteli ve aktif yaşlanma amaçlı faaliyet gösteren tüm ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon görevini yürütmektir.

 

Web Site Adresi : www.cayacam.edu.tr