REKTÖR PROF. DR. SEDAT MURAT DOKTORA PROGRAMINDA DERS VERDİ

 ÇOMU Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğünün tek Doktora Programı olan Spor Bilimleri programının zorunlu dersi olan Bilimsel Araştırmalar ve Yayın Etiği dersi görevli öğretim üyesi olan Doç. Dr. Necati CERRAHOĞLU’nun daveti üzerine Rektör Prof. Dr. Sedat MURAT 18.10.2019 tarihinde doktora öğrencileri ile Spor Bilimleri Fakültesinde buluştu.

    İki dönem Kamu Etik Kurul Başkanlığı da yapmış olan Rektör Prof. Dr. Sedat MURAT, ETİK konusunda Doktora öğrencilerine ders veren Rektör, insanlığın tarihi serüveninde sulu tarıma geçilmesi, sanayi toplumu, teknoloji toplumu, iletişim dönemi gibi evrelerde etiğin ve ahlakın toplum içinde oynadığı rollere dair açıklamalarda bulundu. Çalışma hayatında ve kurumsallıkta etiğin önemine değinen Rektör, toplumsal yaşamın her evresinde etik değerlerin önem arz ettiği, insanlığın yeniden barışa ulaşabileceğini bunun da etik yaklaşımların içselleştirilmesi ile mümkün olabileceği konusuna değindi.

Doktora dersine öğrenciler ile birlikte ders öğretim elemanı Doç. Dr. Necati CERRAHOĞLU, Sağlık Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Ahmet ÜNVER, Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Gökmen ÖZEN ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Vekili Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Özden YURDAKUL, Öğr. Gör. Oya DEMİRCAN ve Fakülte Sekreteri Zeki SÖNMEZ katıldı