Spor Bilimleri Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı Gerçekleştirildi.

.

ÇOMÜ Spor Bilimleri Fakültesi Akademik Kurul Toplantısı, Rektör Prof. Dr. Sedat Murat ,Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Süha Özden,Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.Dr.Hürmüz Koç, Dekan Yardımcısı Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Özden Yurdakul ve Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri'nin katılımı ile gerçekleşti.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hürmüz Koç, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Branşı ne olursa olsun akademisyenlerin küresel ve ulusal gelişmeleri de takip eden bireyler olması gerektiğini belirten Rektör Prof. Dr. Sedat Murat şunları ifade etti:

“Yayın ve projeler anlamında ortaya konulan çalışmalar memnuniyet verici. Sosyal faaliyetler ve topluma katkı bakımından güzel çalışmaların olduğunu gördüm. Spor bilimleri Fakültesi olarak hedefimiz en iyi noktaya gelmektir. Yönetici olarak, birlik ve beraberliği sağlamak, birimlerimizin daha kaliteli eğitim vermesi için destek olmak önceliğimizdir. Yaptığımız işte enerji ve sinerji oluşturup mutlu olduğumuz süre içinde başarı elde ederiz. Bana göre en mutlu kesim de sporcularımızdır. Yapılan araştırmalar sonucunda da bu veri elde edilmiştir.”

Araştırma Üniversitesi Olmayı Hedefledik

ÇOMÜ, araştırma üniversitesi olma yolunda çok büyük bir potansiyele sahip. Bütün fakültelerimiz yüksek performans gösterdiği müddet önümüzdeki yıl araştırma üniversitesi olacağımıza inanıyorum. Bu nedenle yabancı projeleri biraz daha arttıracağız. Burada gördüğüm kadarıyla iyi bir ivme yakalanmış ve bu da benim ümidimi arttırdı. Bu vesileyle Dekanımız başta olmak üzere akademisyenlerimize de teşekkür ediyorum. Bizler yönetici değil lider olmak zorundayız. Özümüzün ve sözümüzün bir olması gerekir. Aksi takdirde inandırıcı olamayız. Hep birlikte bu sinerjiyi gerçekleştirmemiz gerekmektedir. Bu nedenle de sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem vermeliyiz.

Toplumun Gelişmesi Ancak Üniversitelerle Olur

Bir toplumun refahı, huzuru, gelişimi düşünüldüğünde üniversitelerin başat bir role sahip olduğunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Sedat Murat “Hangi alanda çalışıyor olursak olalım üniversitelerin her bir bölümü, okulu büyük öneme sahip. Kendimizi ve öğrencilerimizi hem bilimsel araştırma, hem eğitim, hem öğretim, hem uygulama noktasında çok ilerletmemiz gerekir. Bu bağlamda her defasında yaptığımız işin öneminin farkında olmamız lazım. İnsanların geleceğinin hem fiziksel olarak hem de ruhsal olarak sağlıklı olmasının temelinde hareket ve spor var. Bu bağlamda ülkemizde bu konuyla ilgili daha çok araştırma yapılması ve geliştirilmesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Üniversiteler olarak biz araştırmacıyız, biz geliştirmeciyiz, biz daha üst düzey bir eğitim ve araştırma kurumuyuz. Bunun için çalışmalıyız” dedi. 

Akademik kurul toplantısı dilek ve temennilerin alınması ile son buldu.