Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği
Ünvan Adı Soyadı Görevi Dahili No Oda No E-Mail
Doç.Dr. Cevdet CENGİZ BölümBşk. 3203 109 cevdetcengizcomu.edu.tr
Dr.Öğr.Üyesi Şakir SERBES - 3182 208 serbezovyahoo.com
Dr.Öğr.Üyesi H.Özden YURDAKUL - 3202 108 hoyurdakulyahoo.com
Dr.Öğr.Üyesi Gökmen ÖZEN   219 3189 gokmenozen44gmail.com
Öğr.Gör. Harun SUYÜNÇ   3190 220 hsuyuncmynet.com
Öğr.Gör. Türkan SÖĞÜTÇÜ - 3193 223 turkansogutcuyahoo.com
Öğr.Gör. Zeynel DOHMAN - 3200 106 zdohmangmail.com
Arş.Gör Bilgetekin Burak  GÜNAR - 3192 222 burakgunarcomu.edu.tr

 


*Akademik liyakat ve alfabetik isim sırasına göre düzenlenmiştir.

Tarihçe
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 1993 yılında Eğitim Fakültesine bağlı olarak kurulmuş ve uzun yıllar Eğitim Fakültesi binasında Anafartalar Yerleşkesinde hizmet vermiştir. Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulunun 2007 yılında kurulması ile bölümün Eğitim Fakültesinden ayrılması gündeme gelmiş Terzioğlu Yerleşkesinde bulunan Yüksek Okula geçiş sürecini 2009 yılında tamamlamıştır. 

Misyon
Atatürk ilke ve devrimlerini bir yaşam biçimi olarak benimseyen, bilime önem veren, okuyan ve araştıran,ilişkilerinde sevgi ve saygıyı temel alan, farklılıkları zenginlik olarak gören ve beden eğitimi ve spor hizmetini tüm çocuklara adil bir şekilde ulaştıran çağdaş öğretmenler yetiştirmektir. 

Vizyon
Uluslararası düzeydeki ilişkileri, öğretim etkinlikleri, araştırma faaliyetleri, bilimsel etkinlikleri ve çeşitli alanlarda geliştirdiği özgün modellerle ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir yer edinmek. 

Mesleki Olanaklar
Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim, orta öğretim kurumları ile dengi okullarda, Gençlik ve Spor Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında ve özel gereksinimli öğrencilerin beden eğitimi derslerinin yürütülmesinde görev almaktadırlar.

Ekler

2017-2018 Akademik Yılı Bahar Dönemi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Seçmeli Dersler Listesi.pdf
2018-2019 Akademik Yılı Güz Dönemi Beden Eğitimi Ve Spor Öğr.Bölümü Ders Programı.pdf
2019- THU Yönerge.pdf
Araştırma Projesi Hazırlama İlkeleri 2017-2018 ( Yönerge ).pdf
ÖĞRETMNLK UYGULAMASI - YÖNERGE-2018.pdf
Okul Deneyimi-Yönerge 2018.pdf