Burs Komisyonu
Bölüm Temsilcisi
Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Dr.Öğr.Üyesi Ahmet YAPAR

Dr.Öğr.Üyesi Barış BAYDEMİR

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü

Öğr.Gör.Zeynel DOHMAN

Öğr.Gör.Türkan SÖĞÜTÇÜ

Spor Yöneticliği Bölümü  Öğr.Gör.Sadettin EKİNCİ
Fakülte Öğrenci Temsilcisi  

**Bu komisyonlar yıllık olarak göreve atanmaktadır.Görev süresi eğitim-öğretim yılını kapsamaktadır