Fakülte Kurulu

 

 

Dekan

Prof. Dr. Hürmüz KOÇ

Başkan

Antrenörlük Eğitimi Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Hürmüz KOÇ

Üye

Beden Eğitimi ve Spor Öğrt. Böl. Başkanı

Doç. Dr. Cevdet CENGİZ

Üye

Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı 

Doç.Dr. Necati CERRAHOĞLU

Üye

Rekreasyon Bölüm Bşk.V.

Dr.Öğr.Üyesi Gülçin GÖZAYDIN

Üye

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Hürmüz KOÇ

Üye

Yardımcı Doçent Temsilcisi

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Özden YURDAKUL

Üye

Fakülte Sekreteri Zeki SÖNMEZ Roportör