Yönetim Kurulu

Dekan

Prof. Dr. Hürmüz KOÇ

Başkan

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Abdullah KELKİT

Üye

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. İsmail TARHAN

Üye

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Tamer DEMİR

Üye

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Lütfi ATAY

Üye

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Ferudun Hakan ÖZKAN

Üye

Yardımcı Doçent Temsilcisi

Dr.Öğr.Üyesi Hüseyin Özden YURDAKUL

Üye

Fakülte Sekreteri Zeki SÖNMEZ Roportör