Yönetim

Dekan Prof.Dr.Hürmüz KOÇ

E-Posta:hurkocomu.edu.tr Dekanlık Özel Kalem: 3167

Dekan Yardımcısı:Doç.Dr. Necati CERRAHOĞLU

E-Posta:necerrahoglucomu.edu.tr  Dahili No: 3180

Dekan Yardımcısı

Dr.Öğretim Üyesi Hüseyin Özden YURDAKUL E-Posta:yurdakulcomu.edu.tr   Dahili:3169

Fakülte Sekreteri

Zeki SÖNMEZ  E-Posta:zsonmezcomu.edu.tr Dahili:3163