Yönetim

Dekan

Prof.Dr.Hürmüz KOÇ

E-Posta:hurkocomu.edu.tr

Dekanlık Özel Kalem: 3167

Dekan Yardımcısı

Dr.Öğretim Üyesi Necati CERRAHOĞLU

E-Posta:necerrahoglucomu.edu.tr

Dahili No: 3180

Dekan Yardımcısı

Dr.Öğretim Üyesi Hüseyin Özden YURDAKUL

E-Posta:yurdakulcomu.edu.tr

Dahili:3169

Fakülte Sekreteri

Zeki SÖNMEZ

E-Posta:zsonmezcomu.edu.tr

Dahili:3163