Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi

ÇOMÜ Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul İlanı

.

     Kulübümüzün olağanüstü genel kurulu 25/03/2023 tarihinde Saat: 13:00’da Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kapalı Spor Salonun’da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 01/04/2023 tarihinde aynı yer ve saatte aşağıdaki gündemle toplanacaktır.

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMİ:

Yoklama ve açılış,

Divan Kurulunun seçimi (1 Başkan, 1 Başkan Vekili, 1 Yazman),

İşletme Hesabı (Gelir-Gider) tablosu ile Yönetim ve Denetim Kurulları raporlarının okunması ve görüşülmesi,

İşletme Hesabı (Gelir-Gider) tablosu ile Yönetim Kurulu raporunun ibrası(aklanması),

Kulüp tüzüğünün değiştirilmesi,

Yönetim kurulunca hazırlanan tahmini bütçenin görüşülmesi,

Genel kurul tarafından, 7405 sayılı kanun ve ilgili mevzuat gereği yönetim kuruluna yetki verilmesi gereken konuların görüşülmesi ve oylanması,

Kulübün yeni logosunun sunulması ve değişmesinin oylanması,

Yönetim, Denetim kurulları ile Çanakkale ASKF’na beş (5) Delege (Temsilci üye)’nin gizli oy açık tasnif usulüyle seçimi,

Dilek, temenniler ve kapanış.

 

Ekler

Genel Kurul İlanı.docx

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)