Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi

BÖLÜMLER ÖĞRENCİ AKADEMİK DANIŞMANLARI

 

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ BÖLÜMÜ (10.08.2021 tarih ve 2021/18-4)

 

Öğrenci Akademik Danışmanları

Sınıf

Normal Öğretim

II. Öğretim

1

Dr. Öğr. Üyesi Barış BAYDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Barış BAYDEMİR

2

Doç. Dr. Emrah AYKORA

Doç. Dr. Emrah AYKORA

3

Doç. Dr. Günay ESKİCİ

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YAPAR

4

Doç. Dr. Gülşah ŞAHİN

Doç. Dr. Özdemir ATAR

Artık Öğrenciler

Öğr. Gör. Dr. Hasan ABANOZ

 

 

 

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ (10.08.2021 tarih ve 2021/18-5)

Sınıf

(N.Ö) Öğrenci Akademik Danışmanları

1

Doç. Dr. Hüseyin Özden YURDAKUL

2

Doç. Dr. Cevdet CENGİZ

3

Doç. Dr. Sinan UĞRAŞ

4

Doç. Dr. Gökmen ÖZEN

Artık Öğrenciler

Dr. Öğr. Üyesi Şakir SERBES

 

REKREASYON BÖLÜMÜ (10.08.2021 tarih ve 2021/18-7)

Sınıf

(N.Ö.) Öğrenci Akademik Danışmanları

1

Dr. Öğr. Üyesi Kemal KURAK

2

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin GÖZAYDIN

3

Doç. Dr. Mustafa Deniz DİNDAR

 

SPOR YÖNETİCİLİĞİ BÖLÜMÜ (10.08.2021 tarih ve 2021/18-6)

Öğrenci Akademik Danışmanları

Sınıf

Normal Öğretim

II. Öğretim

1

Dr. Öğr. Üyesi Can ÖZGİDER

Öğrenci yok

2

Doç. Dr. Necati CERRAHOĞLU

Prof. Dr. İlhan ADİLOĞULLARI

3

Doç. Dr. Özhan BAVLI

Doç. Dr. Murat ASLAN

4

Öğr. Gör. Sadettin EKİNCİ

Arş. Gör. Doç. Dr. Zülbiye KAÇAY

Artık Öğrenciler

Doç. Dr. Zülbiye KAÇAY

 

 

Öğrenci Akademik Danışmanlık Komisyonu

 

Doç. Dr. Abdulmenaf KORKUTATA

Komisyon Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Barış BAYDEMİR

Üye

Öğr. Gör. Sadettin EKİNCİ

Üye

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)