Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi

Laboratuar

EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ LABORATUARI
Amaçlar :

 • Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin
 • fiziksel aktivitenin;
 • Aerobik ve anaerobik dayanıklılık,
 • Kuvvet,
 • Esneklik,
 • Sürat,
 • Reaksiyon,
 • Koordinasyon gibi farklı boyutlarının ölçümü,

farklı aktivite düzeylerinde;

 • kalp dolaşım sisteminin durumunun izlenmesi (Kalp atım hızı, kan basıncı)
 • bazal metabolizmanın indirekt ölçümü
 • solunum parametrelerinin ölçümünde kullanılan yöntemleri, araç ve gereçleri kullanabilme, sonuçlarını değerlendirebilme ve yorumlayabilme becerilerini kazandırmak.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)