Formlar ve Dilekçeler
Formlar ve Dilekçeler

 

2547 Sayılı Kanunun 31.Maddesi Uyarınca Görevlendirilecek Personel Teklif Formu

tıklayınız 
Aile Durumu Bildirim Formu 
tıklayınız

Bilimsel Etkinliklere Katılım Talebi Bilgi Formu

tıklayınız
Ders İzlencesi   tıklayınız
Spor Bilimleri Fakültesi Ders Telafi Formu
tıklayınız
Araştırma Görevlisi,Öğretim Görevlisi İçin Bilgi Formu
tıklayınız
Spor Bilimleri Fakültesi Final Sınavı Öğrenci Sayısı Bildirim Formu
tıklayınız
Seçmeli Ders İçerik Formu
tıklayınız
Dönem Başı Öğrencilerimize Dağıtılması Planlanan Ders Bilgi Formu
tıklayınız
Sınav Kağıdı Örneği
tıklayınız
Sınav Zarfı Örneği
tıklayınız

.