Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi

İç Kontrol
Broşürler
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Bilgilendirme
tıklayınız
Birim İç Kontrol Güvence Beyanı

2019 - 2020 Birim  İç Kontrol Güvence Beyanı                             

 tıklayınız
2021 Birim  İç Kontrol Güvence Beyanı
 tıklayınız
2022 Birim  İç Kontrol Güvence Beyanı   tıklayınız
Standartlar                  
Kamu Hizmet Standartları Tablosu                                             
tıklayınız
2020 yılı İç Kontrol Standartları Eylem Planı    tıklayınız
2021 yılı İç Kontrol Standartları Eylem Planı 
tıklayınız
Görev Tanımları
Birim Görev Tanımları                                      
tıklayınız
Personel Görev Tanımları
tıklayınız
İş Akış Şemaları
Yazı İşleri Birimi İş Akış Şemaları
tıklayınız
İdari Personel İş Akış Şemaları 
tıklayınız
Öğrenci İşleri Birimi İş Akış Şemaları                   
tıklayınız
Mali İşler Birimi İş Akış Şemaları
tıklayınız
Birim Bütçe Analiz Çalışmaları
Birim Bütçe Analizi ve Çalışmaları Toplantı Tutanağı
tıklayınız
Birim Risk Değerlendirme Raporu
tıklayınız
Akademik Performans
tıklayınız
Faaliyet Raporu
2019 Yılı Faaliyet Raporu                                             
tıklayınız
2020 Yılı Faaliyet Raporu
tıklayınız
2021 Yılı Faaliyet Raporu
 tıklayınız
2022 Yılı Faaliyet Raporu  tıklayınız
Özdeğerlendirme Raporları
Antrenörlük Eğitimi Bölümü UMİS  Öz Değerlendirme Raporu - 2020 Yılı
tıklayınız 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü UMİS Öz Değerlendirme Raporu 2020 Yılı 
tıklayınız
Spor Yöneticiliği Öz Değerlendirme Raporu 2020 Yılı
tıklayınız
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi 2020   tıklayınız
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi 2020  tıklayınız
Spor Yöneticiliği Bölümü Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi 2020   tıklayınız 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü UMİS  Öz Değerlendirme Raporu 2021   tıklayınız
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü UMİS Öz Değerlendirme Raporu 2021 Yılı  tıklayınız
Spor Yöneticiliği UMİS Öz Değerlendirme Raporu 2021 Yılı   tıklayınız
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi -2021  tıklayınız
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi -2021  tıklayınız
Spor Yöneticiliği Bölümü Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi -2021  tıklayınız
Spor Bilimleri Fakültesi  Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi -2021  tıklayınız
Antrenörlük Eğitimi Bölümü UMİS  Öz Değerlendirme Raporu 2022 tıklayınız
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü UMİS Öz Değerlendirme Raporu 2022 Yılı  tıklayınız
Spor Yöneticiliği Bölümü UMİS Öz Değerlendirme Raporu 2022 Yılı  tıklayınız
Spor Yöneticiliği Bölümü Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi -2022  tıklayınız
Spor Bilimleri Fakültesi  Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi -2022  tıklayınız
Kurum İçi Değerlendirme Raporu
2020 Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR) 
tıklayınız

2020 Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR) Kontrol Raporu

tıklayınız
2021 Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR)  tıklayınız
2021  Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR) Kontrol Raporu  tıklayınız
2022 Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR)  tıklayınız
2022  Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR) Kontrol Raporu  tıklayınız

 

 

                                                                                             

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)