İç Kontrol
Broşürler
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İç Kontrol Bilgilendirme
tıklayınız
Birim İç Kontrol Güvence Beyanı

2019 - 2020 Birim  İç Kontrol Güvence Beyanı                             

 tıklayınız
2021 Birim  İç Kontrol Güvence Beyanı
 tıklayınız
2022 Birim  İç Kontrol Güvence Beyanı   tıklayınız
2023 Birim  İç Kontrol Güvence Beyanı  tıklayınız
Standartlar                  
Kamu Hizmet Standartları Tablosu                                             
tıklayınız
2020 yılı İç Kontrol Standartları Eylem Planı    tıklayınız
2021 yılı İç Kontrol Standartları Eylem Planı 
tıklayınız
Görev Tanımları
Birim Görev Tanımı                                
tıklayınız
Bölüm Başkanlıkları Görev Tanımı tıklayınız
Bölüm Sekreterlikleri Görev Tanımı tıklayınız
Fakülte Sekreterliği Görev Tanımı tıklayınız
İdari İşler Görev Tanımları (Yazı İşleri) tıklayınız
İdari İşler Görev Tanımları (Personel İşleri) tıklayınız
Mali İşler Görev Tanımları tıklayınız
Öğrenci İşleri Görev Tanımları tıklayınız
Personel Görev Tanımları- Dekan
tıklayınız
Personel Görev Tanımları- Dekan Yardımcısı tıklayınız
Personel Görev Tanımları- Anabilim Dalı Başkanı tıklayınız
Personel Görev Tanımları- Bölüm Başkanı tıklayınız
Personel Görev Tanımları- Bölüm Başkan Yardımcısı tıklayınız
Personel Görev Tanımları- Fakülte Sekreteri tıklayınız
Personel Görev Tanımları- Öğretim Üyesi tıklayınız
Personel Görev Tanımları- Araştırma Görevlisi tıklayınız
Personel Görev Tanımları- Öğretim Görevlisi tıklayınız
Personel Görev Tanımları- Dekan Sekreteri tıklayınız
Personel Görev Tanımları- Bölüm Sekreteri tıklayınız
Personel Görev Tanımları- Mali İşler Personeli tıklayınız
Personel Görev Tanımları- Evrak Kayıt Memuru tıklayınız
Personel Görev Tanımları- Öğrenci İşleri Personeli tıklayınız
Personel Görev Tanımları- Personel İşleri Personeli tıklayınız
Personel Görev Tanımları- Yazı İşleri Personeli tıklayınız
İş Akış Şemaları
Yazı İşleri Birimi İş Akış Şemaları
tıklayınız
İdari Personel İş Akış Şemaları 
tıklayınız
Öğrenci İşleri Birimi İş Akış Şemaları                   
tıklayınız
Mali İşler Birimi İş Akış Şemaları
tıklayınız
Birim Bütçe Analiz Çalışmaları
Birim Bütçe Analizi ve Çalışmaları Toplantı Tutanağı
tıklayınız
2020 yılı bütçe analizi tıklayınız
2021 yılı bütçe analizi tıklayınız
2022 yılı bütçe analizi tıklayınız
2023 yılı bütçe analizi tıklayınız
Birim Risk Değerlendirme Raporu
tıklayınız
Akademik Performans
tıklayınız
Faaliyet Raporu
2019 Yılı Faaliyet Raporu                                             
tıklayınız
2020 Yılı Faaliyet Raporu
tıklayınız
2021 Yılı Faaliyet Raporu
 tıklayınız
2022 Yılı Faaliyet Raporu  tıklayınız
2023 Yılı Faaliyet Raporu  tıklayınız
Özdeğerlendirme Raporları
Antrenörlük Eğitimi Bölümü UMİS  Öz Değerlendirme Raporu - 2020 Yılı
tıklayınız 
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü UMİS Öz Değerlendirme Raporu 2020 Yılı 
tıklayınız
Spor Yöneticiliği Öz Değerlendirme Raporu 2020 Yılı
tıklayınız
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi 2020   tıklayınız
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi 2020  tıklayınız
Spor Yöneticiliği Bölümü Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi 2020   tıklayınız 
Antrenörlük Eğitimi Bölümü UMİS  Öz Değerlendirme Raporu 2021   tıklayınız
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü UMİS Öz Değerlendirme Raporu 2021 Yılı  tıklayınız
Spor Yöneticiliği UMİS Öz Değerlendirme Raporu 2021 Yılı   tıklayınız
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi -2021  tıklayınız
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi -2021  tıklayınız
Spor Yöneticiliği Bölümü Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi -2021  tıklayınız
Spor Bilimleri Fakültesi  Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi -2021  tıklayınız
Antrenörlük Eğitimi Bölümü UMİS  Öz Değerlendirme Raporu 2022 tıklayınız
Antrenörlük Eğitimi Bölümü UMİS  Öz Değerlendirme Raporu 2023  tıklayınız
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü UMİS Öz Değerlendirme Raporu 2022 Yılı  tıklayınız
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü  Öz Değerlendirme Raporu 2023 Yılı  tıklayınız
Spor Yöneticiliği Bölümü UMİS Öz Değerlendirme Raporu 2022 Yılı  tıklayınız
Spor Yöneticiliği Bölümü UMİS Öz Değerlendirme Raporu 2023 Yılı  tıklayınız
Spor Yöneticiliği Bölümü  Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi -2022  tıklayınız
Spor Yöneticiliği Bölümü Lisans Öz Değerlendirme Raporu 2023 Yılı  tıklayınız
Spor Bilimleri Fakültesi  Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi -2022  tıklayınız
Antrenörlük Eğitimi Bölümü Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi-2022 tıklayınız
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği  Bölümü Öz Değerlendirme Raporu Değerlendirmesi-2022 tıklayınız
Rekreasyon Öz Değerlendirme Raporu 2023   tıklayınız
Kurum İçi Değerlendirme Raporu
2020 Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR) 
tıklayınız

2020 Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR) Kontrol Raporu

tıklayınız
2021 Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR)  tıklayınız
2021  Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR) Kontrol Raporu  tıklayınız
2022 Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR)  tıklayınız
2022  Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR) Kontrol Raporu  tıklayınız
2023  Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR)   tıklayınız
2023  Yılı Kurum İçi Değerlendirme Raporu (KİDR) Kontrol Raporu  tıklayınız

 

ÖDR Kontrol Raporları
2023 Yılı Antrenörlük Eğitimi Bölümü ÖDR Kontrol Raporu
tıklayınız

2023 Yılı Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ÖDR Kontrol Raporu

tıklayınız
2023 Yılı Rekreasyon  Bölümü ÖDR Kontrol Raporu  tıklayınız
2023 Yılı Spor Yöneticiliği Bölümü ÖDR Kontrol Raporu  tıklayınız

                                                                                             

Yönetici Özeti
2020 Yılı Yönetici Özeti        tıklayınız
2021 Yılı Yönetici Özeti        tıklayınız
2022 Yılı Yönetici Özeti        tıklayınız
2023 Yılı Yönetici Özeti                                                                                  
tıklayınız