Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi

Stratejik Eylem Planı
Üniversitemiz Stratejik Eylem Planı
2018-2022 ÇOMÜ Stratejik Eylem Planı
tıklayınız
2021-2025 ÇOMÜ Stratejik Eylem Planı
tıklayınız

 

Birim Sratejik Eylem Planı
2021-2025 ÇOMÜ Spor Bilimleri Fak. Stratejik Eylem Planı 
tıklayınız

 

Bölüm Stratejik Eylem Planları
2021 - 2025 Antrenörlük Eğitimi Bölümü Stratejik Eylem Planı 
tıklayınız
2021-2025 Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Stratejik Eylem Planı
tıklayınız
2021-2025 Spor Yöneticiliği Bölümü Stratejik Eylem Planı
tıklayınız

 

Bölümlerin  Değerlendirme Anketleri
Antrenörlük Eğitimi Bölümü  Stratejik  Plan Değerlendirme Anketi 
tıklayınız
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Stratejik  Plan Değerlendirme Anketi 
tıklayınız
Spor Yöneticiliği Bölümü  Stratejik  Plan Değerlendirme Anketi 
tıklayınız
Rekreasyon Bölümü  Stratejik  Plan Değerlendirme Anketi 
tıklayınız

 Bölümlerin Stratejik Plan Hedefleri ve Performans Göstergeleri
Antrenörlük Eğitimi  Bölümü (2021-2025 ) Stratejik Plan Hedefleri ve Performans Göstergeleri
tıklayınız
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü (2021-2025 ) Stratejik Plan Hedefleri ve Performans Göstergeleri
tıklayınız
Spor Yöneticiliği Bölümü (2021-2025 ) Stratejik Plan Hedefleri ve Performans Göstergeleri
tıklayınız
Stratejik Plan İzleme Verileri Raporu - 2021
   tıklayınız

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)