Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi

BÖLÜM ÖZ DEĞERLENDİRME TEMSİLCİSİ

Antrenörlük Eğitimi

Doç. Dr. Özdemir ATAR

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doç. Dr. Gökmen ÖZEN

Rekreasyon

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin GÖZAYDIN

Spor Yöneticiliği

Doç. Dr. Murat ASLAN

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)