Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi

ECTS /AKTS KOMİSYONU VE BÖLÜMLER

Fakülte Temsilcisi

Doç. Dr. Gülşah ŞAHİN

Antrenörlük Eğitimi

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YAPAR

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi

Doç. Dr. Hüseyin Özden YURDAKUL

Rekreasyon

Dr. Öğr. Üyesi Gülçin GÖZAYDIN

Spor Yöneticiliği

Doç. Dr. Murat ASLAN

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)