Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi

KALİTE GÜVENCESİ ALT KOMİSYONU - ÖĞRENCİ TEMSİLCİSİ

Komisyon Başkanı

Prof. Dr. Hürmüz KOÇ / Dekan

Üye

Doç. Dr. Gülşah ŞAHİN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Şakir SERBES

Üye

Doç. Dr. Cevdet DENGİZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YAPAR

Üye

Arş. Gör. Okan ÜNVER

Öğrenci-Üye

Umutcan ÇELİKDAĞ

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)