Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi

Yatay Geçiş Çift Anadal - Yandal Muafiyet İntibak Komisyonu
Komisyon Başkanı

Doç.Dr. Gülşah ŞAHİN

Antrenörlük Eğitimi

Dr. Öğretim  Üyesi Ahmet YAPAR

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği

Doç.Dr.Sinan UĞRAŞ

Spor Yöneticiliği

Doç. Dr. Özhan BAVLI

Rekreasyon

Doç.Dr. Mustafa Deniz DİNDAR

*Bu komisyonlar yıllık olarak göreve atanmaktadır. Görev süresi eğitim öğretim yılını kapsamaktadır.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)