Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi

Fakülte Yönetim Kurulu

Dekan

Prof. Dr. Hürmüz KOÇ

Başkan

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Abdullah KELKİT

Üye

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. İsmail TARHAN

Üye

Profesör Temsilcisi

Prof. Dr. Mahmut AÇAK

Üye

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Abdülmenaf KORKUTATA

Üye

Doçent Temsilcisi

Doç. Dr. Necati CERRAHOĞLU

Üye

Dr. Öğretim Üyesi

Şakir SERBES

Üye

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)