Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi

Fakülte Yönetimi
Fakülte Yönetimi
Dahili
Prof.Dr.Hürmüz KOÇ Dekan 19051 - 19052
Doç.Dr.Gülşah ŞAHİN Dekan Yardımcısı    19049 
Dr.Öğrt.Üyesi Şakir SERBES Dekan Yardımcısı   19050

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)