Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi

Spor Bilimleri Fakültesinin Amaç ve Hedefleri

      Bir toplumun sağlıklı olması onu oluşturan bireylerin sağlıklı olmaları ile mümkündür. Spor Bilimleri Fakültesi’nin amacı; spor alanında gerekli eğitimi almış mezunlarla, etik kurallara bağlı kalarak, sporun ulusal alanda bilimsel yöntemlerle öğretilmesi ve yapılması için çağdaş Antrenör, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni, Spor Yöneticisi ve Rekreasyon lideri (Rekreasyonist/Rekreatör) yetiştirmektir.

 

Eğitim ve Öğretim ile ilgili hedefler

A.1. Gelişen ve değişen spor bilimleri alanına yönelik akademik programların güçlendirilmesi, çeşitlendirilmesi ve kalitesinin artırılması.

Strateji:

Mezunlardan geribildirim alınarak, uygulanan eğitim programlarının değerlendirmesi yapmak.

Mezunların istihdam edilmesi muhtemel ulusal ve uluslararası kurumlarda asgari giriş ve ileri düzey mesleki becerilerini araştırmak.

Paydaşlarla görüşmeler yapılarak istihdam edilen mezunların ihtiyaç analizi yapılarak katkı sunulması.

Performans Göstergesi:

Mezunlarımızın kendi meslekleride istihdan oranlarının tespiti.

Kpss puan ortalamaları

Lisanüstü eğitime devam etme oranları

Mezunların Alana özgü girişimcilik oranları (Kamu/Özel sektör)

Mezunlarımızın spor bilimleri alanında uluslararası ölçekte lisansüstü eğitim ve akademik çalışmalar yapanların oranı.

Araştırma faaliyetleri ile ilgili hedefler

B.1. Ulusal (TR Dizin) ve uluslararası (SSCI, SCI, SCI-E, E-SCI, SCOPUS, ERIC, EBSCO, DOAJ, INDEX COPERNICUS vb.) endekslerde özgün yayınlar yapmak ve atıflar almak,

B.2. Spor bilimleri alanına katkı sağlacak temel eserler yayımlamak,

B.3. ÇOMÜ Spor Bilimleri Dergisine uluslararası boyut kazandırılması yönünde çalışmalar yapmak,

B.4. Araştırma merkezleri ve laboratuvarları geliştirerek deneysel araştırmalara fırsatlar sunmak,

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)