Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi

Programlar ve Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi
EĞİTİM ÖĞRETİM ALT YAPISI VE MEVCUT PROGRAMLAR

ÇOMÜ Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü 1992 yılında Eğitim fakültesine bağlı olarak kurulmuştur. 3 Eylül 1998 Tarih ve 23472 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kurulmuştur. Daha sonra 16 Şubat 2018 Tarih ve 30334 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan ''Bazı Yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak Fakülte ile Yüksekokul kurulması ve kapatılması hakkında karar'' ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu kapatılmıştır ve yerine Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi kurulmuştur. Spor Bilimleri Fakültesinde Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Antrenörlük Eğitimi, Spor Yöneticiliği ve Rekreasyon Bölümleri ile toplamda 4 bölüm ile eğitim öğretim faaliyetleri yürütülmektedir.

12.1. Mevcut Öğrenci Profili ve Öğrenci Kaynağı Sürekliliği

7 Mayıs 2014 tarih ve 28993 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Ön lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği kapsamında 2547 sayılı YÖK Kanunu’nun 45. maddesi ile 2019 YKS Başvuru Kılavuzunun 6. maddesinde belirtilen "Özel Yetenek Sınavı ile seçme yöntemi" esas alınarak hazırlanan yönergede yer alan esaslara göre özel yetenek sınavı (ÖZYES) ile öğrenci kabul edilmektedir.

Özel yetenek sınavı; test parkuru puanı(Yüzlük Sistem’deki puan) ve sporcu özgeçmiş puanından Oluşmaktadır. ÖZYES’de elde edilecek puanların bölümlere göre yüzdelik katkıları aşağıdaki gibidir

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenli, Antrenörlük Eğitimi ve Antrenörlük Eğitimi ikinci öğretim, bölümleri test parkuru katkı düzeyi derecesi %80, sporcu özgeçmişi katkı düzeyi %20 olmak üzere Adayların daha önce hesaplanan Test Standart Puanı ve Sporcu Özgeçmiş Puanı belirtilen yüzdeler oranında toplanır ve ÖZYES Puanı (ÖYSP) belirlenir.

Spor lisesi ve milli sporculardan, mezun oldukları alanlardaki eğitim programlarına başvuracakların, Antrenörlük Eğitimi normal öğretim için TYT’den için 220 puan, Antrenörlük Eğitimi ikinci öğretim için 180 puan almış olmaları başvuru için ön koşuldur. Diğer adayların ise TYT’den Antrenörlük bölümü normal öğrenim için 210 puan, antrenörlük bölümü ikinci öğretim için ise 190 puan almaları başvuru için ön koşul olarak kabul edilmektedir. Özel yetenek sınav sonuçlarının ilanı ile Fakültemize kayıt yaptırmaya hak kazanan adaylar internet sitemizde ilan edilen belirli günlerde kayıtlarını şahsen yapmaktadır. Kayıt için zamanında başvurmayan veya gerekli belgeleri zamanına teslim etmeyen öğrenciler kayıt hakkını kaybetmektedir. Kayıt hakkını kaybeden adayların ise yedek listede yer alan adaylardan yedeklik sıralamasına göre alım yapılmaktadır. Yedek listeden alımlar fakülte web adresinden duyurulmaktadır. Ayrıca YÖK tarafından merkezi yerleştirme ile de Milli Sporcu kabulü yapılmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, lise veya dengi bir ortaöğretim kurumundan mezun olan veya kayıtların başlama tarihine kadar mezun olabilecek durumda olan, kayıt yaptıracağı eğitim öğretim yılı için yapılan YKS’ye girmiş olan (Engelli adaylar için bir önceki yılda girdiği sınav sonucu da geçerlidir) ve “Tablo1: Başvuru için gerekli Taban TYT Puanları” tablosunda yer alan Antrenörlük Eğitimi bölümü için istenen TYT-P taban puanını almış̧ olan, Milli ve Engelli adaylar için istenilen kriterlere haiz olan adaylar sınava katılır ve sonunda kazanan öğrenciler kabul edilir (Web erişim: https://ozyes.comu.edu.tr). 

Ders İzlencesi [Syllabus] : Öğrenci ile öğretim üyesi arasında bir anlaşma niteliğinde olan ders izlencesi (syllabus), dersin organizasyonu yapısı ve ders yükü ile ilgili bilgiyi sunar. İyi hazırlanmış ders izlencesi, dönemin başlangıcından bitimine kadar temel bir kaynak olacaktır. Ders izlencesi, dersin bütün amaç ve planlarını içerir. Öğretim üyelerinin derse devam, katılım, telafi ve notlandırma ile ilgili uygulayacağı politikaları, bunlarla ilgili beklentileri ve eğitim felsefesi hakkında öğrencilere bilgi verir. Böylece beklentiler yazılı ve net olarak aktarılır ve öğrencilere derse hazırlanmak için başvurulacak bir kaynak sağlanmış olur. https://sporbf.comu.edu.tr/kalite-guvence-ve-ic-kontrol/formlar-ve-dilekceler-r54.html

Bölüm/Program listesi ve bu programların ders bilgi paketi
bağlantıları 
Spor Bilimleri Fakültesi - Antrenörlük Eğitimi Bölümü / Lisans-Normal Öğretim için
tıklayınız
Spor Bilimleri Fakültesi - Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü / Lisans-Normal Öğretim için
tıklayınız
Spor Bilimleri Fakültesi - Rekreasyon Bölümü / Lisans-Normal Öğretim
tıklayınız
Spor Bilimleri Fakültesi - Spor Yöneticiliği Bölümü / Lisans-Normal Öğretim
tıklayınız
Ders İzlencesi için
tıklayınız

 

 

 

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)