Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi

Öğrenci Akademik Danışmanlık Komisyonu
Öğrenci Akademik Danışmanlık Komisyonu                                                  
Doç.Dr.Abdülmenaf KORKUTATA Komisyon Başkanı
Dr.Öğrt.Üyesi Barış BAYDEMİR Üye
Öğr.Gör.Sadettin EKİNCİ Üye

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)