Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi

Yönetim

Prof.Dr.Hürmüz KOÇ

Dekan

E-Posta:hurkocomu.edu.tr Özel Kalem: 19051- 19052

Doç.Dr. Gülşah ŞAHİN

Dekan Yardımcısı

E-Posta: nazgulsahhotmail.com Dahili No:19049

Dr.Öğrt.Üyesi Şakir SERBES

Dekan Yardımcısı 

E-Posta:serbezovyahoo.com  Dahili:19050

Bünyamin ÜNSAL
Fakülte Sekreteri

E-Posta:bunyamincomu.edu.tr Dahili:19045

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)