Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Spor Bilimleri Fakültesi

Koordinatörlükler

 

 

Unvan    Adı Soyadı          

Koordinatörlükler

Prof. Dr. Mahmut AÇAK Engelli Koordinasyonu Birimi

Doç. Dr. Murat ASLAN (SPR-REK)

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YAPAR (ANT-BES)

Ulusal ve Uluslararası İlişkiler / Eğitim-Öğretim Programı Geliştirme

Doç. Dr. Cevdet CENGİZ

Stratejik Planlama ve Akreditasyon ve Kalite Geliştirme

Doç.Dr.  Emrah AYKORA

Öğr. Gör Harun SUYÜNÇ

Kamplar Koordinatörü

Öğr.Gör. Oya DEMİRCAN

Öğrenci Yaşam, Kariyer ve Mezun İlişkileri İzleme Birimi  Basın ve Halkla İlişkiler / Web sorumlusu

 

MADDE 10. a) Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde geçici çalışma grupları, eğitim-öğretim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler…

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)